GJS Interventies
ambulant werker Noord Holland voor speciale interventies

GJS Interventies
ambulant werker
Noord Holland
voor speciale interventies

PGB aanvraag

Voor de doelgroep 18-65 jaar

GJS Interventies werkt voor de begeleiding van hulpvragers vanuit een PGB. Met het persoonsgebonden Budget van de gemeente betaald de sociale verzekeringsbank de hulpverlener voor de hulpvrager.

PGB kan je aanvragen bij  jou gemeente/Wijkteam als je MAATWERK en passende zorg nodig hebt. Bij de aanvraag moet je dan jou gekozen zorgverlener vermelden. In een zogenaamd keukentafel gesprek worden je hulpvragen doorgenomen en bepaald of je via een PGB, zorg kan krijgen.

Pgb of zorg in natura
Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura. Met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf welke zorgverleners jou gaan ondersteunen en hoe je de zorg precies ontvangt. Met jouw persoonlijke budget ga je dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Verder moet je verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.

Zorg in natura is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die je de zorg levert, bepaalt welke zorg je krijgt en hoe je de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor jou de administratie. Jij kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Pgb-Wmo
Bij het zorgloket van de gemeente kun je als burger terecht als je hulp nodig hebt in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in jouw huis (rolstoel, traplift). Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens zelf voor een PGB of voor zorg in natura.

Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via zorg in natura. In dat geval mag een pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat je slechts het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten. Het verschil zal door de cliënt zelf worden betaald. Voor hulp bij het aanvragen van PGB kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

Voorwaarden: 

  • Er moet duidelijk aangegeven zijn waarom een PGB wenselijk is voor je.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen.
  • Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die je krijgt van familie, vrienden en kennissen.

 

Kosten en uitbetaling PGB
Vanaf 1 januari 2015 is het zogenaamde trekkingsrecht ingegaan. Dat houdt in dat het SVB alleen uitbetalingen mag doen aan zorgverleners die goedkeuring hebben op grond van een zorgovereenkomst met de gemeente of het zorgkantoor. De SVB zal deze zorgovereenkomsten van budgethouders zelf registreren. Het PGB wordt verder niet meer op de eigen bankrekening gestort. In plaats daarvan betaalt de SVB in jouw opdracht de zorgverleners zelf. Dat houdt ook in dat de SVB een deel van de financiële administratie overneemt.  De SVB verzorgt de betalingen vanuit uw budget en voert de eventuele werkgeverstaken voor u uit. Het trekkingsrecht is ingevoerd om fraude tegen te gaan, zodat de PGB ook in de toekomst kan blijven bestaan. Belangrijk is om tijdig de getekende zorgovereenkomsten naar de SVB te sturen. Op deze manier leg je als cliënt verantwoording af over de besteding van het geld.