GJS Interventies
ambulant werker Noord Holland voor speciale interventies

GJS Interventies
ambulant werker
Noord Holland
voor speciale interventies

WAJONG/ BIJSTAND EN PARTICIPATIEWET

Voor de doelgroep 18-65 jaar

HOE ZIT DAT NU?
Heb jij een Wajong uitkering of bijstandsuitkering? Er worden sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 veranderingen doorgevoerd. Wat betekent dat voor jou? Wordt jouw situatie opnieuw beoordeeld? Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor jou? Wat kun je het beste doen?

DE PARTICIPATIEWET
Het UWV en gemeenten voeren op dit moment de Participatiewet uit, een wet die als doel heeft mensen met een ziekte of beperking de kans te geven te participeren in de arbeidsmarkt. In het kader van deze wet worden mensen met een Wajong status opnieuw beoordeeld. Vóór de invoering van de Participatiewet werd er gekeken naar arbeidsongeschiktheid. Dit werd bepaald naar aanleiding van de verdiencapaciteit. Die verdiencapaciteit werd verkregen door het inkomen dat een persoon (met een beperking) kan verdienen te vergelijken met het minimumloon. Bij de herbeoordeling wordt niet meer gekeken naar arbeidsongeschiktheid, maar juist naar arbeidsvermogen.

WAT IS ARBEIDSVERMOGEN?
Bij het arbeidsvermogen wordt niet gekeken naar het inkomen dat verdiend kan worden, maar juist naar of het voor de persoon mogelijk is om werk te doen. Dit kan ook werk zijn waarmee je minder dan het minimum loon verdient.. Dit kan betekenen dat iemand die al jarenlang 80-100 % arbeidsongeschikt is, wel arbeidsvermogen heeft. Hoe zit dat? Je hebt arbeidsvermogen als je aan deze vier criteria voldoet:

  • Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Misschien dat je niet alle taken die behoren bij een functie kunt uitvoeren, maar je zou wel een onderdeel van de functie uit kunnen voeren.
  • Je hebt basale werknemersvaardigheden.
  • Je kunt tenminste 2 uur aaneengesloten werken zonder begeleiding.
  • Je bent tenminste 4 uur per dag belastbaar, je kunt dus minimaal 4 uur per dag werken.

Hoe wordt dan beoordeelt of jij dit wel of niet kunt?  Het UWV gaat aan de hand van het dossier dat ze van je hebben kijken of je arbeidsvermogen hebt. Ze kijken dan bijvoorbeeld naar of je al eens hebt gewerkt of dat je nu werkt. Ook kunnen ze kijken naar informatie die ze hebben van je huisarts of van een re-integratiebedrijf, of dat je bijvoorbeeld aan sport doet, vrijwilligerswerk doet, of een cursus volgt. Dit zijn aanwijzingen dat je arbeidsvermogen kunt hebben.

Als er bepaald wordt dat je inderdaad arbeidsvermogen hebt, kan het zijn dat je Wajong uitkering verlaagd wordt met 5%. Je zult dan in plaats van 75% van het minimumloon, 70% van het minimumloon ontvangen vanaf 1 januari 2018. Dit is een maatregel om mensen met arbeidsvermogen te stimuleren werk te zoeken. Dit kan een volledige baan zijn, of een parttimefunctie waarmee de uitkering aangevuld kan worden.

VERGROOT JOUW KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT
Bij het opnieuw beoordelen van de dossiers wordt niet gekeken naar jouw kansen op de arbeidsmarkt, alleen naar jouw arbeidsvermogen. Er is geen baangarantie, ook al word je gekort op je uitkering. Hoe zorg je er dan toch voor dat jouw kansen op de arbeidsmarkt groter worden? Hoe laat je de werkgevers zien dat jij hen wat te bieden hebt? Daar kan GJS Interventies jou bij helpen. Zo kun je bijvoorbeeld trainingen en workshops volgen om jezelf beter te presenteren naar de werkgever. Of om voor jezelf op een rij te krijgen wat jouw talenten zijn, zodat je die duidelijk naar de werkgever kan communiceren.