GJS Interventies
ambulant werker Noord Holland voor speciale interventies

GJS Interventies
ambulant werker
Noord Holland
voor speciale interventies

GJS Interventies missie en visie

Voor de doelgroep 18-65 jaar

Missie

GJS Interventies gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin zwerven, afstoting, financiële problemen en/of criminaliteit een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als zij:

  • als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven
  • zicht krijgen op de zin van hun bestaan
  • zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen persoonlijke begeleiding, gericht op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een vorm van begeleiding is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van (intieme) relaties.


De inzet van vrijwilligers is van groot belang. Door het werk van GJS Interventies wordt een normaal leven mogelijk en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe.

GJS Interventies werkt hier ook aan door maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van doelgroep jongeren in de samenleving.

Visie:

  • GJS Interventies wil met zijn werkwijze de doelgroep kansen bieden en aan een nieuwe toekomst willen werken (Maatwerk en passende zorg)
  • GJS Interventies wil bijdragen aan het verlagen van de recidive/ terugval en het bieden re-integratie van dagbesteding en vervolgens werk
  • GJS Interventies wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving
  • GJS Interventies wil op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en besteding van middelen geven
  • GJS Interventies wil een inspirerende werkomgeving zijn, gekenmerkt door een open en informeel karakter, met gemotiveerde en betrokken werknemers
  • GJS Interventies wil passende tijdelijke woonruimte bieden, het zogenaamde 3 fase model